Trafikkontrollør kursus

Nyborg Idræts Samvirke har besluttet at yde tilskud til deltagelse i et trafikkontrollør kursus,

Nyborg Idrætssamvirke har besluttet at yde tilskud til deltagelse i et trafikkontrollørkursus med 1000 kr. pr. kursist, for Nyborg Idræts Samvirkes medlemsforeninger.

Der er afsat op til 17.500 kr. i tilskud til deltagelse, indtil pengene er brugt. Tilskuddet udbetales når kursusbevis foreligger, og Nyborg Idræts Samvirke forventer at de uddannede kursister hjælper til ved de kommende broløb.

Uddeling af Idrætspris 2020.

Det er besluttet, at udsætte uddeling af Priser 2020 på ubestemt tid (uddelingen var fastsat til 26. marts 2020).