EU’s persondataforordning

Træder i kraft 25 maj 2018.

DIF og DGI har i den anledning udarbejdet en "Vejledning til idrætsforeninger om behandling af persondata."
Vejledningen er et hjælperedskab, som foreninger kan bruge, når de skal i gang med at gennemgå, hvilke personoplysninger foreningen behandler, og hvordan de behandles.
Klik her for flere informationer.

DIF og DGI

Foreningspulje

Nu kan idrætsforeninger søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Læs mere, klik her.

Broløbspuljen

Søg tilskud

Formålet er at yde økonomisk støtte til fremme af idrætsarbejdet inden for Nyborg Kommune.
Ansøgningsfrister: 1 marts og 1 oktober.

Hent flere informationer - klik her


Facebook

Besøg os på Facebook

Du har også mulighed for at besøge os på Facebook, så klik her.


Bliv medlem

Sådan bliver du medlem?

  • Hjemsted i Nyborg Kommune
  • Vedlæg vedtægter
  • Vedlæg medlemstal
  • Fortegnelse over evt. afdelinger
  • Send ansøgning til formanden

Pool Party

p.t. ingen dato

Det koster 20,00 kr. i entre. Går du i 5 klasse eller derover. Er du til hygge med andre unge. Der er ikke tilladt øl og spiritus, og kan derfor ikke købes. Cafeteriaet er åbnet, så tørst og sult stilles.