Storebæltsløbet 2017

9.september 2017 er der igen broløb.

Ligesom ved de tidligere løb på broen, bliver der tale om et professionelt og veltilrettelagt arrangement med alle sikkerhedsforanstaltninger i orden- og med løbetrøje, medalje og forplejning til alle deltagere under løbet. Hent flere informationer - klik her

Ny frivilligpolitik

I Nyborg

Invitationen er rettet mod kommunale medarbejdere, frivillige, samt foreninger og organisationer.

Programmet for dialogmødet fremgår af invitationen - klik her.

Broløbspuljen

Søg tilskud

Formålet er at yde økonomisk støtte til fremme af idrætsarbejdet inden for Nyborg Kommune.
Ansøgningsfrister: 1 marts og 1 oktober.

Hent flere informationer - klik her

Facebook

Besøg os på Facebook

Du har også mulighed for at besøge os på Facebook, så klik her.


Bliv medlem

Sådan bliver du medlem?

  • Hjemsted i Nyborg Kommune
  • Vedlæg vedtægter
  • Vedlæg medlemstal
  • Fortegnelse over evt. afdelinger
  • Send ansøgning til formanden

Pool Party

p.t. ingen dato

Det koster 20,00 kr. i entre. Går du i 5 klasse eller derover. Er du til hygge med andre unge. Der er ikke tilladt øl og spiritus, og kan derfor ikke købes. Cafeteriaet er åbnet, så tørst og sult stilles.