Idrætspolitisk debatmøde

Tredje bedste idrætskommune rækker ikke.

Der kan gøres mere for at højne niveauet for idrætslivet i Nyborg Kommune, fremgik det på det idrætspolitiske valgmøde onsdag aften, arrangeret af Nyborg Idræts Samvirke. - Læs mere

Frivilligcenter Nyborg

Bliv frivillig

Frivilligcenter Nyborg er en forening, som arbejder aktivt for at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber. Vi er sat i verdenen for at støtte, udvikle og fremme frivilligheden og alle typer af foreningsliv i hele Nyborg Kommune. 

Broløbspuljen

Søg tilskud

Formålet er at yde økonomisk støtte til fremme af idrætsarbejdet inden for Nyborg Kommune.
Ansøgningsfrister: 1 marts og 1 oktober.

Hent flere informationer - klik her

Facebook

Besøg os på Facebook

Du har også mulighed for at besøge os på Facebook, så klik her.


Bliv medlem

Sådan bliver du medlem?

  • Hjemsted i Nyborg Kommune
  • Vedlæg vedtægter
  • Vedlæg medlemstal
  • Fortegnelse over evt. afdelinger
  • Send ansøgning til formanden

Pool Party

p.t. ingen dato

Det koster 20,00 kr. i entre. Går du i 5 klasse eller derover. Er du til hygge med andre unge. Der er ikke tilladt øl og spiritus, og kan derfor ikke købes. Cafeteriaet er åbnet, så tørst og sult stilles.