EU’s persondataforordning

Træder i kraft 28 maj 2018.

Onsdag den 25. april 2018 fra kl. 18.30 – til ca. kl. 20.00 i Skovparkhallen, Nyborg.

Vi får besøg af konsulent Anders Lilhav, DGI.
Emner:
- hvad betyder det for foreningerne?
- hvad skal I gøre anderledes end i dag?

Tilmeding til Lene på mail: ls@nis-nyborg.dk.

Ørbæk Marked

Mangler folk

Ørbæk Marked formidler hvert år 400.000 til 500.000 kr. ud i foreningslivet i Nyborg.

Vil din forening tjene penge, så klik her, eller skriv til lene@orbek-marked.dk.
Broløbspuljen

Søg tilskud

Formålet er at yde økonomisk støtte til fremme af idrætsarbejdet inden for Nyborg Kommune.
Ansøgningsfrister: 1 marts og 1 oktober.

Hent flere informationer - klik her
Facebook

Besøg os på Facebook

Du har også mulighed for at besøge os på Facebook, så klik her.


Bliv medlem

Sådan bliver du medlem?

  • Hjemsted i Nyborg Kommune
  • Vedlæg vedtægter
  • Vedlæg medlemstal
  • Fortegnelse over evt. afdelinger
  • Send ansøgning til formanden

Pool Party

p.t. ingen dato

Det koster 20,00 kr. i entre. Går du i 5 klasse eller derover. Er du til hygge med andre unge. Der er ikke tilladt øl og spiritus, og kan derfor ikke købes. Cafeteriaet er åbnet, så tørst og sult stilles.